[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Blau
Blau

Blau

Llum de sostre

Els llums de sostre de disseny són la millor opció per personalitzar els més diferents espais i convertir el seu habitatge en un lloc acollidor, a qualsevol hora del dia.

Un llum modern pot marcar la diferència en la bellesa i comoditat d’una estada. I és que, la il·luminació a la llar és capaç de canviar l’estat d’ànim d’un espai i de les persones que el gaudeixen.

 

Aquest disseny de llum de sostre es compon de cable de corda gruixida amb un disc de planxa de ferro color blau marí i bombeta rodona Edison.

Mides: 20 cm x 110 cm

Més llums