Ela

Ela

Llum vertical i horitzontal

Perquè alguns poden ser una obra d’art en si mateixos. Llum lineal i net fa un dels dissenys més moderns dins la nostra línea.

Llum de taula en forma de “ela” feta únicament de tub de ferro quadrat.

Vertical
Un horitzontal i un de vertical units per soldadura. Revestit amb oxidació controlada (corten). Amb bombeta Edison allargada amb forma de probeta.

Mides: 26 cm x 3 cm x 26 cm

Horitzontal
Un tub vertical (buit) i un d’horitzontal, el qual aquest es tub massís, units per soldadura. Acabat amb pintura de coure. Amb bombeta Edison de filaments càlids.

Mides: 22,5 cm x 3 cm x 22,5 cm

Més llums